Kde nás najdete

GPS: N 50°25.00425′, E 16°9.93435′

Kontakty

Adresa: Společné cesty – z.s.
Hurdálkova 147, 547 01 Náchod

Telefon: 727 919 937

E-mail: socialni@spolecnecesty.cz

Web: www.spolecnecesty.cz

Popis realizace

Motto: Tam, kde vám síly nestačí ke zvládnutí vaší cesty životem, půjdeme společně s vámi…. 

Popis realizace služby osobní asistence Společné cesty – z.s., Náchod

Služba osobní asistence je sociální služba poskytovaná lidem s nějakým typem znevýhodnění, které jim brání v běžném způsobu života. Za pomoci osobního asistenta pak mohou zvládat to, co by jinak přirozeně dělali, kdyby takové znevýhodnění neměli. Služba je uživatelům poskytována v jejich přirozeném prostředí tam, kde žijí, pracují, učí se. Služba je registrována podle zákona o sociálních službách a zařazena do sítě služeb Královéhradeckého kraje.

Služba osobní asistence poskytovaná Společnými cestami – z.s. v Náchodě je určena všem lidem od 4 let věku, kteří mají zdravotní omezení tělesné, smyslové nebo duševní. Pokud je vaše bydliště na území vzdáleném do 20 km od města Náchod, můžete se stát našimi uživateli. Dětem, které mají vyučování ať už v mateřské či základní nebo střední škole umožníme prostřednictvím naší služby, aby tuto svou školní docházku mohly naplňovat i přes své postižení. Osamělým lidem pomůžeme najít cestu do společnosti ať už za povinnostmi či zábavou i přes překážky, které zavinilo jejich zdravotní postižení. Pomůžeme vám v době, kdy je vaše pečující rodina v zaměstnání a nemůže se věnovat vašim potřebám. Pomáháme vašim pečujícím rodinám, partnerům, kteří pečují o své blízké a i jim docházejí síly pro takovou náročnou péči. Pomáháme v době, kterou tyto pečující osoby nutně potřebují k regeneraci svých sil. Jsme partnery ve zvládání vaší náročné životní situace.

Naše služby můžete využívat po předchozím jednání a po uzavření smlouvy v takovém čase, který vám bude vyhovovat a na kterém se společně dohodneme. Službu poskytujeme denně včetně sobot a nedělí i ve svátek od 6. do 21. hodiny.

Žádost o naši službu nám můžete sdělit na našem telefonním čísle uvedeném na konci tohoto textu v kontaktech či můžete poslat dopis s vaší žádostí na poštovní či emailovou adresu, které jsou uvedeny rovněž v kontaktech na konci textu. V písemné žádosti nezapomeňte uvést kontakt na vás, abychom se s vámi spojili a domluvili se na návštěvě u vás, jejímž účelem bude společné sladění našich možností a vašich představ o poskytnutí pomoci ve vaší situaci. Jednání o vaší žádosti povedete s vedoucí naší služby nebo sociálním pracovníkem.

Před uzavřením smlouvy o poskytování služby osobní asistence budete mít dostatek času na její prostudování a případnou poradu se svými blízkými, kteří mohou být rovněž přítomni při všech jednáních, pokud si to budete přát. K poskytování služby nezletilému dítěti je požadován souhlas obou rodičů s poskytováním naší služby.  Vedoucí služby vám bude k dispozici pro zodpovězení všech vašich otázek. Smlouva se uzavírá v písemné podobě a její přílohou je aktuálně platný ceník. Cena za službu se stanovuje podle spotřebovaného času, který společně strávíte s osobním asistentem.  Služba vám bude poskytována na základě písemného plánu, na kterém se vždy předem společně dohodneme.

Nebudete-li při poskytování našich služeb s něčím spokojeni, můžete to sdělit našim vedoucím pracovníkům, na adresách uvedených v kontaktech. Podrobnější informace o této situaci vám budou sděleny při uzavírání smlouvy o poskytování naší služby s vámi, kdy obdržíte v písemné podobě i jednoduchá pravidla pro podávání stížností.

S naší službou a její činností se můžete blíže seznámit na našich internetových stránkách na adrese www.spolecnecesty.cz. U vašich praktických lékařů a na sociálních odborech vašich městských úřadů a na Krajském úřadu v Hradci Králové jsou k dispozici letáky s informacemi o naší službě.

Kontakty:

Adresa: Společné cesty – z. s., Hurdálkova 147, 547 01 Náchod

Mobil: 727 919 937 pro nové zájemce a žadatele o službu volejte prosím v době 7.00 – 17.00 hodin

E – mail: 

socialni@spolecnecesty.cz   

ucetni@spolecnesty.cz

Datová schránka: 5iedikr

Náchod, červen 2020    

Bc. Tomáš Magnusek, ředitel

Monika Vencbauerová, vedoucí služby