Kde nás najdete

GPS: N 50°25.00425′, E 16°9.93435′

Kontakty

Adresa: Společné cesty – z.s.
Hurdálkova 147, 547 01 Náchod

Telefon: 727 919 937

E-mail: socialni@spolecnecesty.cz

Web: www.spolecnecesty.cz

Cílem je uveřejnit poslání, okruh osob, cíle a zásady poskytování služby osobní asistence, který služba chápe jako veřejný závazek, kterým se Společné cesty – z.s., poskytovatel sociální služby osobní asistence zavazuje poskytovat vymezené služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Posláním sociální služby osobní asistence, zajišťovanou Společnými cestami – z. s., je poskytovat pomoc lidem, kteří z důvodu vyššího věku, nemoci nebo různého postižení nemohou žít běžným způsobem života, a proto potřebují pomoc jiné osoby. Služba pomáhá uživatelům jak s péčí o jejich vlastní osobu, se zajištěním chodu domácnosti tak je i doprovází a umožňuje naplnění aktivit běžného dne. Zajišťuje péči, kterou uživatelé nemohou získat žádným jiným způsobem a pomáhá rodinám v péči o jejich blízké, pokud ji nelze zajistit jinak. Služba je poskytována všude, kde to uživatelé požadují, tedy v jejich domácnostech i mimo ně tam, kde se uživatel potřebuje pohybovat. Při sestavování individuálního plánu péče vycházíme ze životního příběhu uživatele služby.

Uživatelem služby se může stát člověk od 4 let svého věku, který nemůže žít běžným způsobem života z důvodu vyššího věku, nemoci nebo různého postižení (ocitl se v nepříznivé sociální situaci) a žije, či pracuje nebo navštěvuje školské zařízení nacházející se do 20 km od města Náchoda. 

Cíle

Cílem služby osobní asistence je, aby za pomoci osobních asistentů mohli uživatelé žít běžným způsobem života co nejdéle v jejich přirozeném prostředí dokud to jejich zdravotní stav dovolí.

Dílčí cíle

 1. Pomoci uživatelům žít doma, mimo pobytové zařízení.
 2. Podpořit uživatele a jejich pečující rodiny v realizaci běžných aktivit společným plánováním a přehodnocováním průběhu služby.
 3. Poskytování přímé péče na základě práce s životním příběhem uživatele.

Zásady

 • Individuální přístup – ke každému uživateli služby přistupujeme tak, aby podle svých možností a schopností s naší podporou zvládal uspokojování svých životních potřeb. Profesionálním přístupem vedeme uživatele k tomu, aby se sám aktivně podílel na řešení své nepříznivé sociální situace a pouze tam, kde mu jeho síly nestačí, poskytujeme kvalitně a spolehlivě podporu
 • Ochrana práv – důsledně dbáme na to, aby naši uživatelé i přes svoji nepříznivou životní situaci nebyli kráceni na svých právech ani v běžných každodenních činnostech.
 • Podpora samostatnosti a nezávislosti na službě – s našimi uživateli se snažíme pracovat tak, abychom jim pomohli dosáhnout co nejvyšší míru soběstačnosti, kterou jsou schopní zvládnout.
 • Dobré vztahy mezi pracovníky a uživateli služby – při poskytování služby se snažíme o vytvoření přátelské atmosféry, která přispívá k dobrému životnímu pocitu uživatelů.

Na přiložené mapě najdete umístění naší kanceláře. Dále také oblast a obce kolem Náchoda, kam za Vámi v rámci ČR dojíždíme. Dojezdová vzdálenost je 20 km od naší kanceláře.

(Prosím o vložení mapy).

Nyní aktuálně poskytujeme službu v těchto obcích:

 • Červený Kostelec
 • Česká Skalice
 • Hronov
 • Kleny
 • Říkov
 • Nové Město nad Metují
 • Náchod
 • Malé Poříčí
 • Velké Poříčí
 • Žďárky