Kde nás najdete

GPS: N 50°25.00425′, E 16°9.93435′

Kontakty

Adresa: Společné cesty – z.s.
Hurdálkova 147, 547 01 Náchod

Telefon: 727 919 937

E-mail: socialni@spolecnecesty.cz

Web: www.spolecnecesty.cz

Veřejný závazek služby osobní asistence poskytované Společnými cestami – z.s. Náchod

Cílem tohoto textu je uveřejnit poslání, okruh osob,cíle a zásady poskytování služby osobní asistence, který služba chápe jako veřejný závazek, kterým se Společné cesty – z.s., poskytovatel sociální služby osobní asistence zavazuje poskytovat vymezené služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Poslání služby osobní asistence

Posláním sociální služby osobní asistence, zajišťovanou Společnými cestami – z.s., je poskytovat pomoc lidem, kteří z důvodu vyššího věku, nemoci nebo různého postižení nemohou žít běžným životem (například chodit do školy, nakoupit si, jít do kina, na procházku), a proto potřebují pomoc jiné osoby. Služba je poskytována všude, kde to uživatelé požadují (v místě, ve kterém žijí, učí se nebo pracují).

Okruh osob, kterým je služba určena

Uživatelem služby se může stát člověk od 4 let svého věku, který nemůže žít běžným způsobem života z důvodu vyššího věku, nemoci nebo různého postižení (ocitl se v nepříznivé sociální situaci) a žije, či pracuje nebo navštěvuje školské zařízení nacházející se do 15 km od města Náchoda. Výjimku tvoří žáci Základní a speciální školy ve Dvoře Králové, kterým je služba poskytována jen při jejich pobytu ve škole.

Zásady, které při práci dodržujeme

  • Individuální přístup – ke každému uživateli služby přistupujeme tak, aby podle svých možností a schopností s naší podporou zvládal uspokojování svých životních potřeb a přání.
  • Ochrana práv – důsledně dbáme na to, aby naši uživatelé i přes svoji nepříznivou životní situaci nebyli kráceni na svých právech ani v běžných každodenních činnostec
  • Podpora samostatnosti a nezávislosti na službě – s našimi uživateli se snažíme pracovat tak, abychom jim pomohli dosáhnout co nejvyšší míru soběstačnosti, kterou jsou schopní zvládnout.
  • Dobré vztahy mezi pracovníky a uživateli služby – při poskytování služby se snažíme o vytvoření přátelské atmosféry, která přispívá k dobrému životnímu pocitu uživatelů.

Cíle naší služby

Cílem služby osobní asistence je, aby za pomoci osobních asistentů mohli uživatelé žít běžným způsobem života (například chodit do školy, nakoupit si, jít do kina, na procházku).

Dílčí cíle:

  1. Umožnit uživatelům dokončit povinnou školní docházku a další vzdělání dle jejich potře
  2. Pomoci uživatelům žít doma, mimo pobytové zařízení.
  3. Podpořit uživatele v realizaci běžných aktivit (zaměstnání, volný čas).

 

Bc. Tomáš Magnusek – ředitel
Bc. et Bc. Irena Svozilová – vedoucí služby